Dekanatssynode - Digital

Sa, 8.5.2021
Art der Veranstaltung
E-Mail
Ansprechpartner
Dekanat Aschaffenburg dekanat.aschaffenburg@elkb.de
06021-3804-12
Veranstalter / eingetragen von: Bild / Logo Dekanat Aschaffenburg
Dekanat Aschaffenburg
Veranstaltungen aus dem Dekanatsbezirk Aschaffenburg
Pfaffengasse 13
63739 Aschaffenburg
Dekanat.Aschaffenburg@elkb.de
http://aschaffenburg-evangelisch.de
Ines Hagel
Tel. 06021-3804-12
Fax 06021-3804-40
E-Mail: Dekanat.Aschaffenburg@elkb.de + Ines.Hagel@elkb.de
Teilen